• 1
  • 2
  • 3
janusz_kobierski
ks. Janusz Adam Kobierski
Janusz Adam Kobierski urodził się 24 grudnia 1947 roku koło Siedlec. Ukończył filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Od 1972 roku publikuje wiersze w licznych czasopismach oraz almanachach. Jest laureatem kilku konkursów poetyckich, m. in. Warszawskiej Jesieni Poezji (1980).
Ukazały się jego następujące książki poetyckie: Zza siódmej skóry (1978), Kolej rzeczy (1990), Dar (1991), Wyrok dożywotni - wybór wierszy, 1993), Z Ziemi Jezusa (1996, 1997), Na ziemi i w niebie, przeczytaj całość.
FENIKSY 2013 - przyznane!

Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
dla ks. Janusza A. Kobierskiego

Fenix 2013
Podczas otwarcia XIX Targów Wydawców Katolickich ogłoszono wyniki Nagrody FENIKS 2013 przyznawanej najlepszym książkom o tematyce religijnej wydanym w 2013 roku.
O Nagrodę ubiegało się 46 wydawców. Książki i materiały multimedialne zostały zgłoszone w 9 kategoriach.
W kategorii literackiej wyróżnienie Nagrody Feniksa otrzymał ks. Janusz A. Kobierski za tom wierszy "Szukał Pana".
 
 

szukalem pana-boga index"Szukał Pana - wybór wierszy biblijnych" - nowość
Zachęcam do lektury tomu wierszy "Szukał Pana", gdyż przynosi bogaty świat refleksji i rozterek twórcy, który należy do grona najwybitniejszych współcześnie poetów w sutannach, ponadto poety, którego twórczość z tomu na tom przynosi nowe metafizyczne wątki. Tym razem zaproponował nam trudną liryczną drogę do źródeł chrześcijaństwa, po nigdy nieostygłych śladach Biblii, przeczytaj recenzję.
- Zobacz wszystkie tomiki poezji Janusza A. Kobierskiego.
Pieta Matuszewski "Pieta" w wykonaniu chóru
Do słów wiersza "Pieta" ks. Janusza A. Kobierskiego kompozytor z Poznania Mariusz Matuszewski ułożył muzykę. I tak powstała pieśń pasyjna na chór mieszany. Jak się dowiadujemy, utwór ten stał się już popularny w repertuarach chórów.
- zobacz i posłuchaj całą pieśń.
- przeczytaj wiersz "Pieta"

Wyszukiwarka

Niech się stanie

Informujemy że istnieje możliwość zakupu przez internet tomiku.
niech_sie_stanie_m
Tomik jest do nabycia w oficynie wydawniczej ŁośGraf - zobacz.
Tel. (22) 624-88-15.

Wypowiedź - Kapłan i poeta

Jak to jest? Pytanie to czasami słyszę na spotkaniach autorskich albo w prywatnychkaplan-poeta rozmowach. Zjawisko bycia księdzem i poetą jest dla nasze-
go kraju specyficzne (w innych krajach to zjawisko w takim wy-
miarze podobno nie występuje), bowiem jest sporo takich księży (można ich naliczyć stu dziewięciu) ...

Wyznanie poety

Dziwię się niezmiernie szybkości upływania czasu. Trzydzieści lat. To dużo. wyznanie-poetyAle pytam sam siebie: kiedy to minęło? Ten okres pokrywa się mniej więcej z cza-
sem mojego pobytu w Zgromadzeniu Księży Marianów. Jesienią 1978 r. w Wydawni-
ctwie Poznańskim ukazał się mój tomik "Zza siódmej skóry"...

Pozostawić po sobie ślady, czyny miłości

Czy można pisać o poecie? O poecie się nie pisze,pozostawic-slady trzeba czytać jego wiersze. Poeta, jeśli przypo-
mnimy Platona, jest "tylko" przekaźnikiem, medium, przez które przemawia muza. Ko-
ńczy się 2008 rok. Był on szczególnie ważny dla księdza Janusza Kobierskiego, marianina i poety. Obchodził bowiem trzydziestolecie ...
Poezja księdza Janusza Adama Kobierskiego, choć od początku jest jednorodna, nazywana bywa przez krytyków różnymi określeniami. Piszą o niej jako o poezji religijnej, kapłańskiej, antycznej, kulturowej, biblijnej... jest przecież autorem tomiku z licznymi wierszami z Ziemi Świętej.
Ta współczesna poezja księdza poety jest na tyle uniwersalna, że trafia do Czytelników o różnych gustach literackich.